BENNYSON

Service design

Få faciliteret eller supporteret service design processen og skabt det rette grundlag for en stærkere service til jeres produktportefølje. Ved et solidt product-service-system, vil båndet til kunderne/brugerne styrkes og dermed skabe merværdi for brugerne. Design af en service ligeså vigtig og essentiel som traditionel produktdesign.

Design Thinking

Succesfuld design thinking skaber større værdi for brugerne/kunderne via løsninger. Design thinking tager afsæt i brugerne, deres værdisæt og den kontekst de agerer i. Via workshops, designprocessuportering og hjælp til implementering af design thinking processer og metoder vil i have det rette afsæt for at skabe mere værdi for brugerne.

Design thinking er en holistisk tilgang til at løse komplekse og ustruktureret problemstillinger, som gennem talrige, hurtige og lærerige design sprint og iterationer.

Co.design

Involver din kunder og brugere i designprocessen og få den helt rette indsigt i deres syn på problemstillingerne, udfordringerne og bekymringerne de møder i deres vej til det mål de forsøger at opnå. Men også deres bud og talrige ideer på løsninger på deres egne relevante problemstillinger og udfordringer. Dermed også skabe et tættere forhold til brugerne af jeres produkter og ydelser.

Co.design involverer man brugerne i design processen i mindre sessioner, hvor der bliver taget højde for deres færdigheder, faglighed og kreativitet

Prototyping og test

Skab mere værdi ud af prototyperne ved at inddrage dem tidligt i processen (reelt før første løsningsforslag) og dermed få større læring og brugerindsigt. Få bygge din digital eller immaterielle (service design) prototype i den kvalitet og med det formål i ønsker.

Ydermere få testet prototyperne i forhold til den meningsskabelse den måtte give ved brugerne i deres brugskontekst.

UX design

Få vurderet, udviklet og optimeret jeres digitale løsninger ud fra et UX-/brugeroplevelsesperspektiv med afsæt i brugeren og kunden.

Ud fra en helhedsvurdering af det digitale produkt og brugskonteksten, vil en der blive udarbejdet en detaljeret vurdering og dokumentation over styrker og forbedringsmuligheder. Der vil ligeså kunne udarbejdes reelle løsningsforsalg til forbedringer.

Visualisering

Få visualiseret jeres data, visuel beskrevet jeres produkt og kunderejse, som et bidrag til kommunikationen intern og ekstern af jeres produktkoncept. Ydermere kan i få designet og layoutet jeres rapporter, produktblade og brochurer så kommunikationen når ud til modtagerne.

Ydelsen er henvendt til små og mellemstore virksomheder og især virksomheder er ikke har disse ressourcer til rådighed, ønsker at styrke dem eller bare at få det belyst fra et andet perspektiv