Visualiseringer og grafisk design

Her ser du nogle eksempler på de visualisering af data, modeller og diagrammer jeg tilbyder at lave til jeres rapportter, produktblade, bøger eller lignende

Innovationsprtocessen

Mey-Chair

Backcast

Innovationsekspressen

UCN Lektoranmodning

Sider fra procesrapport HQ_Side_04 copy

Syntaks melle bruger og produkt

Use case