Co.Design

Involver din kunder og brugere i designprocessen

Co.Design Implementering

Supportering i udvikling af produkter med afsæt i Co.Design
Facilitering af Co.Design-processer
Implementering og processtilrettelæggelse af Co.Design-sessioner

Udbytte

Involver din kunder og brugere i designprocessen og få den helt rette indsigt i deres syn på problemstillingerne, udfordringerne og bekymringerne de møder i deres vej til det mål de forsøger at opnå.
Men også deres bud og talrige ideer på løsninger på deres egne relevante problemstillinger og udfordringer. Dermed også skabe et tættere forhold til brugerne af jeres produkter og ydelser.

Co.Design tankegangen

Et væsentligt element i Co.Design / Co-Creation er involvering af brugerne og ikke kun i en undersøgelsesession i form at interview og observationer. Men at man får den involveret i at give løsningsforslag til den problemstilling og udfordringer de har.

En anden væsentlig faktor for succes med Co.Design er forståelsen og tilrettelæggelsen co.design-tilgangen i forhold til brugernes kreative evner og færdigheder, så brugerne kan udforlder sig optimalt i forhold til den problemstilling de arbejder med.

QUOTE

“DESIGN IS MAKING SENSE OF THINGS”

KLAUS KRIPPENDORFF